27. november 2022

Å forkynne Guds Ord, å evangelisere eller å vitne

Bibelens greske grunnspråk benytter flere forskjellige ord for uttrykket “forkynne”, “evangelisere”  og “vitne”:
 1. keryssein
  1. Betyr:
   1. utrope med høy røst
   2. legge fram offentlig et budskap dom ikke kommer fra seg selv,
    slik som profetene gjorde det i GT
 2. evangelizesthai
  1. Betyr:
   1. evangelisere
   2. bringe ut evangeliet
   3. forkynne evangeliet
 3. martyrein
  1. Betyr:
   1. vitne
   2. forsikre andre om det som man selv har sett, hørt og opplevd
 4. akoe
  1. Betyr:
   1. forkynnelse
   2. høre (evangeliet forkynt)