15. juni 2024

Bibelstudier: Profeten Elisa og miraklene han utførte

Profeten Elisa og hans mange undergjerninger

 1. Undergjerning 1-6
  1. Vannet i Jordan deler seg i to, og han går tørrskodd over
  2. Elisa gjorde dødelig vann friskt
  3. Unggutter som spotter, blir angrepet av to binner
  4. Elisa skaffet vann etter lang tid uten vann
  5. Enken i Sarepta og oljen i karene
  6. En sumanittisk kvinne får en sønn
 2. Undergjerning 7-9
  1. Elisa vekker til live kvinnens sønn
  2. Det er død i gryten! Elisa renser maten, slik at den ikke mer er skadelig
  3. Elisa gjør et brød-under
 3. Undergjerning 10-11
  1. Elisa helbreder Na’aman fra sin spedalskhet
  2. Elisas tjener Gehasi begjærer rikdom og lyver både til de etiopiske hoffmann og til profeten Elisa. Han blir straffet ved at Na’amans spedalskhet ble hengende ved han for resten av livet
 4. Undergjerning 12-19
  1. Elisa får øksen til å flyte opp av vannet
  2. Elisa var synsk
  3. Profetens tjener fikk se Guds hær med hester og vogner av ild rundt Elisa
  4. Som svar på Elisas bønn ble hele den syriske hær slått med blindhet, og ledet
   innfor Israels konge. Senere ba Elisa om at de skulle få synet tilbake, og til sin store forskrekkelse oppdaget de at de nå var overgitt til deres fiende
  5. Elisa samlet glødende kull på syrernes hode ved å hindre at de ble drept, samtidig som han ga dem mat og drikke, og sendte dem av sted til deres herre.
  6. Kongen i Israel vil drepe profeten Elisa, men hindres
  7. Syrerne flykter i panikk for Guds mektige krigshær
  8. Elisa profeterer at de skal få rikelig med mat, etter en langvarig beleiring uten mat og drikke