29. mai 2024

Syv ulike JHWH-navn på Herren i GT, og oppfyllelsen i NT

Et av flere navn på Bibelens eneste sanne Gud, er Herren. På hebraisk ble navnet skrevet med de fire konsonantene JHWH/YHWH. Jødene hadde stor ærefrykt for Gud, og siden de ikke visste hvordan navnet skulle uttales, unnlot de å gjøre det. Ved å benytte andre navn for Gud, unngikk de å uttale det feil. Guds navn, navnet som han skal kalles med til evig tid, JHWH, ble kun brukt i forbindelse med den eneste sanne Gud.

For det finnes ingen annen Gud enn Ham. Alt annet er avguder, og disse var det strengt forbudt å tjene eller tilbe. Guds navn JHWH, som senere ble vokalisert Jahve og som betyr Herren, er et så høyt og innholdsrikt navn at det ikke kan beskrives kun med et enkelt egennavn. For å beskrive Herren, himmelens og jordens eneste sanne Gud, benytter Bibelen syv ulike Jahve-navn. Disse gir oss litt dypere forståelse for hvem Herren egentlig er, om hans allmakt og alt som han vil være for alle dem som påkaller ham og vil tjene ham – ja alle som vil ha  ham som Herre i sine liv. Ved å studere linken nedenfor, vil også du kunne få mulighet til å få et rett bilde av hvem Herren Gud egentlig er. Men siden alle disse syv Guds-navn peker direkte på Jesus Kristus som den Herre som er ett med Jahve i GT, og som i NT oversettes med Kyrios – Herren – vil du  dermed få muligheten til å bli kjent med de to eneste personene i hele verden som kan frelse deg, slik vi leser i Joh 17:3: “Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus”.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *