19. juni 2024

Vranglæren forkaster Sannheten i Guds Ord

Falsk lære har byttet Sannheten med løgn

Helt fra den tid da Gud sendte sine første profeter til sitt eiendomsfolk, har falske lærere opptrådt side om side med Guds sendebud. Mens Guds profeter forkynte det budskap som Herren gav dem, forkynte de falske profeter og lærere menneskebud og falsk lære som ikke kunne frelse.

Slik det var i den gamle pakt, slik var det også på Jesu tid og i urmenigheten. Og spesielt nå – i de siste dager – florerer det av falsk lære. Man tåler ikke å høre den sunne lære (2Tim 4:3), nemlig Skriften alene. Guds Ord forfalskes, og man tolker Guds Ord i fornuftens lys og etter sitt eget for godt befinnende. Dagens liberale teologer forstår Skriften mye bedre enn apostlene, profetene, Skriftens Herre Jesus, ja til og med bedre enn Gud selv. Nå duger ikke lenger Skriften alene, men nå har DNK  en større autoritet som de setter over Skriften, nemlig Kirkemøtets flertallsvedtak. Men man glemmer dessverre det Jesus selv sa: “Skriften kan ikke gjøres ugyldig” (Joh 10:35).

Den som virkelig representerte og forkynte sannheten, var Jesus selv. Han var selv Sannheten, slik han selv uttrykker det. Han advarte da, slik han også nå advarer oss: “Vokt dere for de falske profeter”.

Motsetningen til sannhet, er falsket og løgn. De som forkynner en falsk lære, har Guds Ord og Sannheten som sin aller største fiende. Derfor sies det også om slike: “De holder sannheten nede i urettferdighet (Rom 1:18). Siden de ikke er Kristi sendebud, men Satans redskap, han som er løgnens far, har de byttet bort Guds sannhet mot løgnen (Rom 1:25).  Fortsetter senere…

Vil du vite mer om hva Bibelen lærer om dette, kan du følge linken nedenfor. Siden er interaktiv. Ved å klikke på +/- eller tallet, vil du kunne lese mer. Har du spørsmål til det du leser, eller har du kommentarer, er jeg takknemlig for tilbakemelding.

Henry Baardsen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *