29. mai 2024

Veien i lammets spor vil føre til seier

Jesus seiret som Lammet [Guds Lam], og ikke fordi han var himmelens og jordens Herre, han som kunne si , og det skjedde; som befalte og det hendte. Jesus sendte sine får for å vandre i Lammets spor for at de skulle beseire den verden, som var fremmed for Ham, og som hatet Ham. Og de beseiret den. 

Det var da Jakob ble knust ([Mos 32:31], som han seiret. Det var da som han ble Israel. Det å bli svak, betyr ikke det samme som at man snubler og faller. Men det betyr at man blir hjelpeløs, at man ikke er i stand til å forsvare seg selv og at man ikke er noe i seg selv. Og når han har det slik, da blir det plass for Guds kraft. Paulus skriver i 1Kor 1:25:

  • For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.”

Her overgir man sin svakhet i Guds hender. David sier:

  • Herren støtter alle dem som faller, og reiser opp alle nedbøyde“, Sal 145:14.

Gud er alltid på de svakes side. Det er mulig å være svak på en hellig måte, og svak for Guds skyld. Maria ydmyket seg for sin søster Martas skyld. I stillhet tok hun i mot hennes tilrettevisning. Også Hanna ydmyket seg innfor Peninna [1 Sam 1:7. Hun tillot at hun krenket henne. 

Hele Jesu liv – helt fra hans første dager og like til døden på korset – bestod i en sammenhengende fornedrelse, man Han gjorde alt dette for Guds skyld. Og gjennom alt dette seiret Han, skritt for skritt. Og derfor var også Gud alltid nær Ham med sin kraft, og hjalp Ham. Og slik vandret Han fra seier til seier. Da når han fornedret seg aller dypest, vant Han sin mest fullkomne og herligste seier. Hans hender og føtter var bundet, men Hans hjerte var fylt av lydighet mot sin Far, og dermed seiret Han over synden, verden og dødens rike. 

På Sions berg – der Han aller mest ble ringeaktet og spottet – ser Johannes Ham stå seirende ved siden av den frukt som Hans død gav Ham: De ett hundre og førtifire tusen som hadde Hans navn og Hans Fars navn skrevet på sine panner Åp 3:12; 14:1]. 

Dersom du i dag fornedrer deg selv for Hans navn skyld, kommer du før eller senere til å få se frukten av seieren. Da David måtte gå i fengsel, da Daniel ble kastet i løvehulen [Dan 6:17] og hans venner ble kastet ned i ovnen med brennende ild [Dan 3:20], da virket det ikke som om de skulle seire. Men tross det seiret de. For her var Guds svakhet sterkere enn menneskene, og sterkere enn det kongedømme som bestod av 120 land. 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *