29. mai 2024

På “veien i Lammets spor” bærer man frukt for himmelen

Kilde: «Tie Karitsan askeleissa», av Georg Steinberger
Oversatt av Henry Baardsen, Alta

Jesus tjente oss med sitt Ord, men først og fremst tjente Han oss som Lammet [Guds Lam].  Slik som det er med hvetekornet som blir sådd i jorden, så bar Han frukt ved sin død. Gjennom sin lidelse ble Han fullkommengjort, og ved sin død ble Han kronet. Slik førte han mye folk til herligheten: 

  • “Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser”, Heb 2:10.

Han, Lammet som måtte dø, ble den fullkomne Frelseren. Uten at Han skulle ha lidd døden, så skulle Han ikke kunne ha blitt det. Tenk på Hans liv, dersom Han ikke skulle ha skikkelse av et Lam! Hva skulle det da blitt igjen av Ham? En profet, mektig i Ord og gjerninger, slik som de to disiplene som var på vei til Emmaus sa. Men bare som en slik en, skulle Han ikke kunne ha frelst oss.

Tenk deg om Lammets skikkelse skulle vært borte fra ditt liv. Hva skulle da blitt igjen av oss? Det er bare når vi bærer Lammets skikkelse som vi også kan tjene og hjelpe våre brødre og søstre, slik at de finner frelsen. Det var nettopp derfor Jesus sendte sine disipler ut i verden, for at de skulle vandre i Lammets spor. Og derfor kan de også bære frukt, for de har overgitt seg selv, og er villige til å gi fra seg det som de har. 

  • “… Lammet… lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn”, Jes 53:7.

[Å bære] frukt, er mer verdifull enn å vinne seier. For frukten forplanter seg [og vokser]. Om vår lære og våre liv er lys, kjennetegnes av om det som vi lærer, og slik vi lever, føder og modner guddommelig frukt i andre mennesker.  For det er bare der hvor det finnes liv, som det kan finnes frukter. Og ifølge Joh. 6:47-59, er det kun der som det kan finnes liv – det evige liv – hvor man er døde med Lammet [se Rom 6:3-5; Gal 2:19]. For det er en stor seier for Herren, om han finner slike på jorden som er rede til å dø sammen med Ham. Slike mennesker er den beste  anskuelighetsundervisning, og en slik undervisningsform gir som kjent den aller mest effektive læring.

Det var en prest som skrev til meg: “Det er bare i den grad jeg kan bli til velsignelse for min menighet, som jeg kan leve blant dem et liv sammen med Kristus.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *