Hør andakt: Kast ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!

Diakoniutvalget i ELM arrangerer faste formiddagstreff i Elvebakken kirke to ganger i måneden, annenhver torsdag. Selv om dette er særlig beregnet for pensjonister og eldre, er selvsagt alle hjertelig velkommen dit. Vi er sammen i to timer til hyggelige samtaler, til bønn og forbønn og til en felles lunch. Dette er et samvær vi alle setter stor pris på, og venter bare på neste gang vi skal få møtes. Det som de eldre – som i stor grad er isolert hjemme pga koronasituasjonen – setter særlig stor pris på, at å få møte andre kristne og å få muligheten til å samtale om “veien og vandringen” som en kristen, samt å få høre Guds Ord forkynt.

Siden jeg er den eneste av predikantene i ELM som ikke lenger er ute i arbeidslivet, har det derfor blitt min lott å ta meg av andaktene. Men det synes jeg bare er hyggelig!

Førstkommende søndag er det 2. søndag i advent. Mange av adventstekstene taler om viktigheten av å våke i troen, slik at vi som kristne skal  være våkne når Jesus kommer tilbake for å hente de som er beredt til det himmelske bryllupet. En av tekstene for kommende søndag, er fra Heb 10:35-38, og det var den teksten jeg hadde andakt over. 

Tekst: 

“Og dere fant dere med glede i at eiendelene deres ble røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom, som varer ved. Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn! For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje.

For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro, skal leve”,  Heb 10:34b-38a.


 

Andakt over Åp 3:10-11: La ingen ta din krone!

Andakt 5. mars 2020

Tekst Åp 3: 11-12:

  • “Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det nye”.

Innhold:

  • Jesus kommer snart” Har du gjort deg rede til å ta imot ham?
  • La ingen ta din krone og den himmelske skatt fra deg!
  • Konsekvensen når noen av kristendommens søyler faller ned
  • Som Jesu venner skal vi få komme inn i Guds tempel
  • Guds navn, navnet på Guds by og Jesu eget navn – det nye – skal bli skrevet på Guds barn

Hør andakten (10 min.):

Lytt til andakten over utdrag fra sendebrevet til Filadelfia-menigheten.