23. april 2024

Jesus er Trøsteren

Se også tankekart av “Jesus er Trøsteren”

Dette er et lite utdrag av en tale oversatt til norsk av Henry Baardsen, og bygger på en bibeltime over temaet «Jesus som sjelesørger», holdt på finsk av Risto Santala.

Jesus er Trøsteren som både GT og NT taler om. Han trøstet menneskene, og Han sendte trøsteren, den Hellige Ånd, som herliggjør Kristus. Dette sjelesørgeriske aspekt møter vi over alt i det som Jesus gjør, hvem Han er og hva taler og lærer. Det at et menneske får tro sine synder forlatt, er allerede en stor trøst.

Les mer på side 2!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *