18. juli 2024

Jesu trøst er den beste sjelesorg

Bibelvers samlet av Henry Baardsen

  Se tankekar over

  1. Når jeg lengter etter trøst, sier Jesus:
  Jes 66:13
  Som en mann trøstes av sin mor, slik skal Jeg trøste dere.

  2Kor 1:4
  Han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i
  stand til å trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir
  trøstet med av Gud.

  2. Når jeg er trist og lei meg, sier Jesus:

  Joh 14:1
  La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på Meg!

  3. Når jeg frykter og er redd, sier Ordet

  Jes 35:4
  Si til dem som har et engstelig hjerte: “Vær sterke,
  frykt ikke! Se, din Gud kommer med hevn, med Guds gjengjeldelse. Han kommer og
  frelser dere.”

  Jes 41:10
  Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring,
  for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe
  med Min rettferds høyre hånd.

  Åp 1:17
  “Frykt ikke! Jeg er Den Første og Den Siste.

  Åp 2:10
  Frykt ikke for noe av alt det du skal komme til å lide. …
  Vær tro inntil døden, og Jeg skal gi deg livets krone.

  4. Når jeg er svak, sier Han:

  2Kor 12:10
  Derfor gleder jeg meg midt i skrøpelighetene… For når jeg
  er skrøpelig, da er jeg sterk.

  5. Når jeg opplever trengsel, trøster Jesus meg:

  Joh 16:33
  Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i
  Meg. I verden skal dere ha trengsel*. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over
  verden.”

  Jes 63:9
  Midt i all deres trengsel var det ingen trengsel (* …hadde
  Han også trengsel), for Hans Åsyns Engel frelste dem. I Sin kjærlighet og Sin
  medlidenhet forløste Han dem. Han løftet dem opp og bar dem alle dager fra den
  første tid.

  6. Når jeg er sliten og trøtt, sier Han:

  Jes 28:12
  “Dette er hvilen, la den trette finne hvile ved den,”
  og: “Dette er freden.”

  Mat 11:28
  Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og
  Jeg vil gi dere hvile!

  7. Når jeg frykter for at Han har forkastet meg, sier Han:

  5Mos 31:8
  Herren, Han er den som går foran deg. Han skal være med deg.
  Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke
  forferdet.”

  Heb 13:5
  …Han har Selv sagt: “Jeg skal aldri forlate deg og
  aldri svikte deg*.”

  8. Når loven fordømmer og anklager meg, sier Jesus:

  Joh 19:30
  “Det er fullbrakt!”

  9. Når jeg har falt i synd, og ikke våger å komme i lyset for å
  bekjenne min synd, sier Han:

  Heb 4:15-16
  For vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet
  med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd* slik som vi,
  men uten synd. La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at
  vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.

  10, Når jeg frykter for at Gud vil straffer meg pga. mine synder,
  sier Jesus ved profeten:

  Jes 53:5
  Jeg ble såret for dine overtredelser, Jeg ble knust for dine
  misgjerninger. Straffen for at du skulle få fred, rammet Meg, og ved Mine sår
  har du fått legedom.

  11. Når jeg tviler, og lengter etter å få tro mine synder forlatt, sier Han:

  Mat 9:2
  …vær frimodig! Dine synder er deg tilgitt.”

  Kol 1:14
  I Meg har du forløsningen ved Mitt blod, syndenes forlatelse.

  1Joh 1:9
  Hvis du bekjenner dine synder, er Jeg trofast og rettferdig,
  så Jeg tilgir deg syndene og renser deg fra all urettferdighet.

  12. Når mitt hjerte anklager meg, sier Jesus til meg:

  1Joh 3:19-20
  Og på dette vet vi at vi er av sannheten og skal slå våre
  hjerter til ro framfor Ham. For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større
  enn vårt hjerte og kjenner alt.

  13. Når jeg er bekymret over om Gud hører min bønn eller ikke,
  sier Han:

  Sal 55:2-3
  Gud, legg øret til min bønn, og skjul Deg ikke for min
  inderlige bønn! Lytt til meg og svar meg!

  Jes 65:24
  Før de roper, skal Jeg svare. Mens de ennå taler, skal Jeg
  høre.

  Mat 7:7-8
  Be, og det skal bli gitt dere…For hver den som ber, han
  får…

  Mk 11:24
  Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det
  skal bli gitt dere.

  Joh 14:13
  Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre…

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *