15. juni 2024

– Ingen person har noen gang gjort deg sint

– Min påstand er at ingen har noen gang gjort deg sint. Grunnen til det er at det er du selv som gjør deg sint på grunn av hva ting betyr for deg.

Johan Berglund fra Team Consult er psykolog og har holdt mange kurs i lederutvikling, konflikthåndtering og stressmestring. Han forklarte kursdeltakerne hvordan man skal takle møtet med vanskelige personer.

– Å takle en vanskelig person handler i 90 prosent av tilfellene om hvordan du takler ditt møte med den vanskelige personen. Den vanskelige personen snakker om sin oppfatning av situasjonen og av hva du eventuelt sa eller gjorde, sa Berglund.

– Ikke bit på agnet som kastes ut av en person som forsøker å få en reaksjon. Men husk at en person som er sint trenger å bli sett og respektert.

– For å takle det vriene, må du tillate deg selv å være, mene, tro og føle. Du må stå for det du er. Hvis noen kolleger kommer med uttalelser du er helt uenig i, skal du tørre å si din mening, sa Berglund.

– Ansvar deles opp i tilpasset ansvar og indre styrt ansvar. Tilpasset ansvar vil si at vi stort sett lar andre sette betingelsene. Indre styrt ansvarlighet innebærer at vi står for prinsipper og meninger som vi synes er viktige. Vi må overføre noe av det tilpassede ansvar til indre styrt ansvar. Dette er et stort problem i næringslivet i dag, og det ropes etter kurs om etikk og moral.

Berglund sa at noen konflikter faktisk er uløselige. Da er det viktig at du sørger for at du selv har gjort ditt beste for å finne en løsning.

– Du kan aldri få andre mennesker til å gjøre noe som helst, men du kan bli flink til å invitere andre til å gjøre noe. Når du ikke frem, er det best å sette strek.


TIPS FRA EKSPERTENE

  • Hvis du står overfor en vanskelig konfliktsituasjon der en kollega/arbeidstaker angriper deg og er sint, skal du prøve å forholde deg rolig og be personen sitte ned. Si at du ser at personen er opprørt, og spør hvorfor. Vis interesse og lytt aktivt. Suppler gjerne med «Har jeg forstått deg riktig når du sier…». Si at du vil notere ned, det resulterer ofte i at personen modererer seg.
  • Hvis du ønsker å ta opp noe med en kollega/arbeidstaker, ikke si «det er mange her som mener at du er…» eller «alle synes at…» Ikke vær feig, bruk heller «jeg».
  • Husk å skille mellom person, og det personen gjør og sier. Hensikten er ofte god, men handlingen slår feil.
  • Hvis noen føler seg presset, vil de presse tilbake.
  • Ikke si «jeg er irritert på…», si heller «jeg er irritert fordi…». Gå på adferd, ikke person.
  • Husk at vi husker bedre måten noen sa noe på, enn hva personen egentlig sa.
  • Hvis konflikten er uunngåelig, sørg for en ryddig saksbehandling. Dokumenter fakta, og la personen(e) det gjelder få innsyn i det de har krav på.
  • Hvis konflikten ikke involverer arbeidsgiver direkte, bestreb deg på å være objektiv. Få gjerne en utenforstående til å vurdere situasjonen.
  • Forsøk å komme til bunns i saken. Ofte ligger det bagateller bak.

Kilde: Karin Hjertaker og Harald S. Kobbe

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *