1. Hva lærer Bibelen om bønn? Hovedside
 2. Bønn i Bibelen – ulike ord for bønn i den greske grunnteksten
 3. Noen eksempler fra Bibelen på forbønn
 4. Bønn og forbønn i Bibelen
 5. Bønnelivet til en kristen – hva lærer Bibelen?
 6. Litt om bønn med utgangspunkt i greske ord
  1. ”pros-euche” = be, anrope
  2. ”huper-entunchano”= gå i forbønn for
  3. ”deesis” = bønn, påkallelse, begjæring, behov
  4. ”ainea” = lovprise, prise, takke
 7. Hvor og når kan en kristen be?
 8. Hvem skal man gå i forbønn for?
 9. Bibelen lover bønnhørelse
 10. Bønnestillinger – noen eksempler fra Bibelen