15. juni 2024

Hva lærer Bibelen om åpenbaringer?

Gud har i Skriften, Guds Ord, åpenbart hemmeligheten om frelsen ved sin Sønn, Jesus Kristus

Gud åpenbarte seg for troens far Abraham allerede da han bodde i Ur i Kaldea, og gav ham tre løfter.

1) Han utvalgte Abraham til å bli far til et stort folk (jødene).

2) Kanaans land (Israel) skulle gis Abrahams ætt til evig eiendom og

3) i Abrahams ætt (Kristus) skulle alle jordens slekter (både jøder og hedninger) bli velsignet.

Allerede her gav Gud et løfte om Frelseren Jesus Kristus, for det var Han som var Abrahams ætt. Utallige ganger åpenbarte Gud seg for patriarkene og for sine profeter, og gang på gang påminte han dem om løftet om at verdens Frelser snart skulle gå i oppfyllelse ved at han skulle sende Jesus som Frelser for alle som ville tro på ham og ta imot ham som sin egen Frelser. Dessuten åpenbarte Herren ulike sider ved denne frelsens hemmelighet, alt som den inneholdt og hvordan man kan få del i frelsen og i det evige liv, nemlig kun ved at den åpenbares for oss i Guds egen Sønn, Jesus Kristus, og ved hans frelsesverk på Golgata.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *