Andakt: Min sjel, lov Herren! (21. min.)

Tekst: Salm. 103: 1-4:

 • “Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!

  Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet”.

Lytt til andakt over Salme 103:1-4 (21 min.)

Andakt over Salme 103:1-4 (ikke samme som lydfilen)

David oppmuntrer her både sin egen, men også vår sjel til å lovprise Herren. Med dette vil David si til deg og meg: La din lovprisning komme fra hjertet, og ikke bare fra munnen. La  din lovprisning være ekte, noe som du gjør innfor Herren, og ikke for å bli lagt merke til av menneskene.

Fortsett å lese «Andakt: Min sjel, lov Herren! (21. min.)»

Lytt til andakt over Salme 103: 1-4 (11 min.): Lovpris Herren!

 • Min sjel, lov Herren, og alt som er i meg, love hans hellige navn!
 • Glem ikke alle hans velgjerninger! Takk Herren:
  • for syndenes forlatelse
  • for helbredelse og legedom
  • for frelse fra graven
  • for all miskunnhet og barmhjertighet
  • for livets krone, og for frelse og evig liv

Andre andakter over det samme tema: