19. juni 2024

Slik takler du konflikter.

Kilde: www.karrierelink.no
Konflikter er ubehagelige og ofte føles det lettere å skygge banen, enn å ta konfrontasjonen. Men hvis saken virkelig betyr noe for deg, er ekspertenes råd å snakke ut og søke en felles løsning sammen med personen(e) det gjelder. Unngår man konfrontasjonen, kan konfliktene føre til blant annet mistrivsel, nedsatt motivasjon og redusert arbeidsinnsats. I verste fall kan de resultere i sykmeldinger, omplasseringer og oppsigelser. Psykolog John Berglund med doktorgrad i forebyggende medisin, har mange års erfaring i konfliktbehandling, stressmestring og psykososiale relasjoner. Her er noen av rådene hans for god konflikthåndtering.

1. Fienden er ikke personen: Husk at fienden er ikke den andre personen, men det som ble gjort mot deg. Skill sak og person.

2. Forbered deg godt: Gå aldri inn i en konflikt før du er blitt bevisst din egen prosess. De viktigste spørsmålene du bør tenke gjennom i forkant er følgende:

• Hva føler du: Berglund påpeker at så lenge du ikke vet hva du føler, vet du heller ikke hva du trenger. Finn ut om det er skyldfølelse, sinne, sorg, frykt eller andre følelser du kjenner, og hva du dermed trenger.

• Hva skjedde: Oppsummer hendelsen mest mulig objektivt, uten å plassere skylden på noen. Slik får du en god oversikt over situasjonen og følelsene dine blir satt i sammenheng.

• Hva vil jeg ha i stedet for denne konflikten: Redegjør for deg selv hvordan du ønsker at forholdet mellom deg og den andre parten skal være.

• Hvem eier problemet: Berglund mener at problemet eies hverken av den som begynte eller den som har mest skyld i det som skjedde, men av den som ønsker endring. Ønsker du en forandring i situasjonen, er det altså du som eier problemet.

• Risikovurdering: Tenk grundig gjennom hva som kan skje med deg hvis du tar initiativet til å løse opp i konflikten. Som regel er dette punktet unødvendig å tenke gjennom, men i noen tilfeller, som for eksempel hvis man forholder seg til en psykopatisk sjef, er risikovurdering viktig.

• Identifiser egne holdninger: Hvilken holdning har du i forhold til den andre personen? Hvis du for eksempel ser ned på ham/henne vil dette skinne tydelig gjennom og antakelig gjøre konfliktløsningen vanskelig. Prøv derfor å jobbe med dine egne holdninger og følelser overfor den andre personen før du går inn i en samtale med ham/henne.

3. Ta initiativet: Ikke forvent at den andre skal ta initiativet. Så lenge du ønsker endring i situasjonen, er det du som eier problemet og også du som bør ta initiativet. Berglunds erfaring med konfliktgrupper har vist at det beste er å være kort og presis når du spør den andre personen om et møte. Han foreslår å si noe som: ”Jeg har et problem jeg sliter med, og for å få ryddet opp i det trenger jeg en prat med deg. Vær så snill, det er viktig for meg. Har du ti minutter?”. Si det med en fast, rolig og vennlig stemme.

4. Start samtalen: Ettersom det er du som har tatt initiativet til samtalen er det naturlig at du starter den. Legg frem saken på en saklig måte og bruk jeg-budskap. Da unngår du å angripe motparten og det vil bli lettere for ham/henne å dele sitt budskap etterpå uten å komme i forsvar.

5. Lytt: Når motparten tar ordet etter deg, er det viktig at du lytter ordentlig. Berglund påpeker at du ikke kan lytte aktivt så lenge du sitter og tenker på hva du skal si så fort du får ordet. Han anbefaler å legge ditt eget til side, stille deg åpen og ta inn budskapet motparten har å dele med deg. Hvis dere begge bruker jeg-budskap og lytter til hverandre, vil konflikten antakelig virke mindre dramatisk og sjansen for en god løsning er større.

6. Spør: For å unngå unødvendige misforståelser er det viktig at du spør hvis noe er uklart.

7. Ikke svartmal: Selv om du er uenig med et annet menneske er det viktig å ikke svartmale ham/henne. Prøv å se ham/henne for det mennesket han/hun er og verdsett de positive kvalitetene.

8. Be om endring: Du kan aldri kreve en endring, men du kan fortelle motparten hva du ønsker i den gitte situasjonen. Noen ganger blir man enige, og finner en felles løsning. Andre ganger ikke. Blir dere ikke enige, kan dere iallefall bli enige om at dere er uenige om denne saken. Det er helt i orden og viser gjensidig respekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *