15. juni 2024

Hvem trenger å omvende seg?

Omvendelse er et av Bibelens viktigste nøkkelord. Slik var det både i GT og i NT. Da Jesus begynte sin forkynnergjerning, sa han: “Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær”! Det samme budskapet om omvendelse forkynte også profetene, døperen Johannes, alle apostlene og Guds sendebud gjennom hele den kristne kirkes historie. De som ifølge Guds Ord trenger å omvendelse er blant annet: “de fortapte”, “syndere”, “alle mennesker alle steder”, “de selvgode og egenrettferdige”.

 

1. De fortapte

 • Luk 19:10
  • «For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt».

“De som var fortapt” er mennesker som har vendt Gud ryggen og som har “solgt førstefødselsretten”. Det er slike som lever uten Gud og uten håp i verden, de er får som har kommet bort fra den gode hyrde, men som hyrden søker etter med den aller største håp om at han skal få ført dem tilbake til fårehuset. Når disse “fortapte” ser sin synd og sin hjelpeløshet, men samtidig hvor uforstandige de har vært som har forlatt sin himmelske Far, begynner Gud å kalle på dem. Han skaper en lengsel om å få komme tilbake til faderhuset og på nytt få Guds nåde og syndenes forlatelse. Dermed at de selv ser at de er fortapte syndere som behøver Guds nåde, er det mye mer håp for dem enn for alle de 99 som ikke ser at de trenger til omvendelse.  Det er derfor slike som Menneskesønnen er kommet for å frelse.


2. Syndere

 • Mark 2:17a
  • «Da Jesus hørte det, sa han til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt».

 • Mark 2:17b
  • «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvedelse».

 • Matt 9:13
  • «Gå bort og lær hva dette betyr: Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer! Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere».

 • 1Tim 1:15
  • «Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største».

 • Matt 1:21
  • «Hun (Maria) skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder».

 • Apg 2:38
  • «Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave».

 


3. Alle mennesker må omvende seg for å kunne bli frelst

 • Luk 13:3
  • «Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten».

 • Luk 24:47
  • «…i Hans (Jesu) navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av».

 • Apg 17:30
  • «Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg».

 • Apg 20:21
  • «Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus».

 • Apg 26:20
  • «Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg a) at de skulle fatte et annet sinn og omvende seg til Gud og b) gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige».

 • Åp 3:19
  • «Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!»

 


4. De kristne som har falt fra troen, må også be Gud om nåde til omvendelse

 • Åp 2:5
  • «Husk derfor hva du er falt fra. a) Omvend deg, og b) gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg».

 


5. De som våker i helt gale, uvesentlige eller feilaktige saker må også omvende seg, slik at de kan få rett fokus i troslivet

 • Åp 3:2-3
  • «Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg!»

 


6. Den som har et hjerte som ikke er rett innfor Gud

 • Apg 8:21
  • «Du har ingen lodd eller del i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud».

 


7. Den som bare har døde gjerninger, dvs. de som ikke bærer troens, Åndens og lysets frukter

 • Heb 6:1
  • «La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud…»

 


8. De som har falsk lære og et verdslig sinn hører også med til de som Jesus oppmuntrer til å omvende seg

 • Åp 2:14 og 16
  • «Men jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor, og v. Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd».

 


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *