19. juni 2024

Agapao og agape – litt informasjon

Agape brukes om:

  1. Kjærlighet mellom mann og kvinne: “På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv”, Ef 5:28.
  2. Innbyrdes kjærlighet mellom troende: “Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere”, Joh 15:12.
  3. Kjærlighet til utenforstående: “Men nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg… og gudsfrykten i broderomsorg og broderomsorgen i kjærlighet”, 2Pet 1:7.
  4. Kjærlighet til fiender: “Dere har hørt at det er sagt: “Du skal elske din neste og hate din fiende.” Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere”, Mat 5:43-44.
  5. Faderens kjærlighet til Sønnen: “Men for at verden skal vite at Jeg elsker Faderen, så gjør Jeg slik Faderen har gitt Meg befaling om. Stå opp, la oss gå herfra!”, Joh 14:31.
  6. Guds kjærlighet til verden: “For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”, Joh 3:16.
  7. Guds kjærlighet til syndere: “Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere”, Rom 5:8.
  8. Kristi kjærlighet til menigheten: “Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten og gav Seg Selv for den”, Ef 5:25.
  9. Kristi kjærlighet til det enkelte menneske: “Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg”, Gal 2:20.
  10. Menneskets gjenkjærlighet til Gud: “Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først”, 1Joh 4:19.

Les mer på side 4!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *