15. juni 2024

Hva lærte Martin Luther?

Bibelen Guds Ord

 1. Bibelen er klar og tydelig, ikke en uklar og dunkel bok

Om troen på Frelseren Jesus Kristus, Guds Sønn

 1. En levende tro. Hva menes med det, og hva virker den?

Noen sitater fra Martin Luther: Skriftemålet, syndsbekjennelse og syndenes forlatelse i Jesu Kristi blod

 1. Det private skriftemålet
 2. Vår syndsbekjennelse er mangelfull
 3. Jesu blod, det eneste som kan rense bort synd
 4. Stenket med Jesu dyrebare blod
 5. Jesu Kristi blod og dets rensende kraft
 6. Kristi blod alene gir oss syndenes forlatelse
 7. Gud vil gi oss del i syndenes forlatelse ved forkynnelsen, skriftemålet og nådemidlene
 8. Samtidig rettferdig og synder, 1
 9. Samtidig rettferdig og synder, 2
 10. Hjelp til å avstå fra synden
 11. Nytten av skriftemålet

Kristi lover:

 1. Åndens lov
 2. Livets ånds lov
 3. Frihetens lov
 4. Kjærlighetens lov
 5. Kristi lov

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *