19. juni 2024

De ti bud

De ti bud. Hva lærer Bibelen Guds Ord om hva budene påbyr og forbyr?

  1. Det første bud.