Vårt forhold til de ti bud. Hva påbyr de og hva forbyr de?

De ti bud. Hva lærer Bibelen Guds Ord om hva budene påbyr og forbyr?

  1. Det første bud.