Omvendelse. Sønnen som var tapt, men ble funnet og ble et Guds barn. Del 1.

Selv om han hadde tilgang til mye mer enn det som han hadde behov for, klarte han ikke å slå seg til ro eller å bli fornøyd med det som han hadde. Og siden han var arving, ba han om å få sin del av arven, selv om hans Far ennå levde. Derfor ba han: ” Far, gi meg den delen av boet som faller på meg! ” Og han fikk også ut alt det som juridisk hørte ham til, selv om det helt sikkert vakte en indre uro i hans Far, som kanskje tenkte: “Få se hvordan han kommer til å forvalte farsarven? Han kommer vel ikke til å sløse alt bort hele arven allerede nå? Men tross det fikk den yngste sønnen frihet til selv å velge, og til å bestemme over sitt eget liv, selv om det helt sikket ikke var etter hans fars ønske.

Les videre: Del 1; del 2; del 3; del 4; del 5; del 6; del 7; del 8; 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.