3. oktober 2023

Psykopaten – hvordan er han, hvordan takle ham?

– Tror du i det hele tatt at det er mulig å behandle psykopater?
– Overfor en del må man fullstendig resignere. Her må man ta sikte på å beskytte miljøet (også i kristne menigheter) så de gjør minst mulig skade for andre. Det er viktig med en realistisk holdning overfor psykopaten. Igjen og igjen ser man hvordan folk kan få seg til å dekke psykopaten og unnskylde hans handlinger. Som regel hjelper man heller ikke pasienten (= offeret) ved en slik holdning.

 

Ondskap satt i system
Stang legger ikke skjul på at psykopati kan ha med ondskap å gjøre. En psykopat kan finne personlig stimulans i å skade andre ved sin måte å påtvinge andre sin viljeeller ved å trakassere dem. Han spiller da den ondes rolle i livet.

– Det er dette som gjør noen psykopater til redselsfulle personer: Hans glede og opplagte stimulans ved å være ond mot andre.

Hans Jakob Stang, som er lege og psykiater, peker på at psykopaten på mange måter er motsetningen til karakternevrotikeren. Mens nevrotikeren føler seg hemmet, skyld betynget og engstelig, vil psykopaten preges av mangelfull hemning og være uten særlig skyldfølelse, angst og anger.

 

– Hvordan kan folk flest lære å gjennomskue psykopaten?
– Den eneste måten flere kan lære gjennomskue atferdsavvikerenes vesen og taktikk på, er gjennom opplysning. Det er derfor viktig at psykopatenes lammende innflytelse på medmennesker blir belyst. (Dette gjelder selvsagt også når et maktmenneske eller en psykopat skader noen internt i en kristen menighet!!!)

Kilde: http://radiobergen.eu/artikler/psykopat-3.htm

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *