8. juni 2023

Nådestolen – Hva lærte Luther om dette tema?

Luther skriver om nådestolen i “Kristus er Skriftens Herre og Konge”

Kristus – vår nådestol

Deretter begynner han å lære oss hva som er den rette vei, hvordan vi skal bli fromme og salige. Men vi må alle bekjenne: De (kristne) er alle syndere, uten noen egen herlighet innfor Gud. Men de blir rettferdiggjort uten egen fortjeneste, ved troen på Jesus Kristus. For det er Kristus som har fortjent rettferdiggjørelsen ved sitt eget blod, og slik har han blitt vår nådestol. Og slik tilgir han også oss alle de synder som vi tidligere har gjort.

På denne måte viser han oss at det kun er Kristi rettferdighet, den som han gir oss del i ved troen, som kan frelse oss. Alt dette er åpenbart for oss ved evangeliet, og dette har  Gud vitnet om allerede ved loven og profetene.

 

Luther skriver om nådestolen i  “Lutherus-sauva  / Luther-staven” (andaktsbok)

Gud stiller djevelen og verdens barn mot sine egne barn. De får oss til å oppdage hvilke tilstand vi egentlig er i, og hvor svake vi er. Og nettopp derfor at vi er så svake, så har vi et stort behov for hastig å fly frem for nådestolen. For når en kristen opplever bedrøvelse – så er det en bedrøvelse som man kan rose seg av (2Kor 7:10), og man erfarer at den virker til tålmodighet (Rom 5:3) – og at vi er i Kristus. Og når vi er i ham, makter vi å holde ut i prøvelsene.

Kilde: Toht. Martti Lutheruksen lyhyt Evankeliumi-postilla

Troen tar sin tilflukt i Kristi favn og flyr under hans vingers beskyttelse. Den setter sitt hele og fulle håp og sin tillit til ham. Slik lyder det også i Mal 4:2: “Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom under Sine vinger”.

Derfor kaller også Paulus ham for nådestol i Rom 3:25, og han lærer over alt at vi blir bevart alene ved troen på ham, og gjennom ham.

  • Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort”, Rom 3:25.

Les mer på side 6!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *