8. juni 2023

Nådestolen – Hva lærte Luther om dette tema?

Hvor er nådestolen ifølge Luther, og hva menes med uttrykket?
Slik det går fram av det første utdraget nedenfor, er det helt entydig ifølge Luther at Guds rike her på jord er et nådens rike, og at Guds nåde får vi del i ved å høre og tro forkynnelsen av evangeliet, slik det også kommer klart frem i Det Nye Testamente. Jesu viktigste oppgave var og er å sørge for at så mange som mulig av oss mennesker blir frelst, får del i Guds ufortjente nåde, får våre synder tilgitt og blir bevart i en levende tro inntil enden. Samme hovedmålsetningen burde også enhver kristen menighet ha.

Kun ved å ta imot Jesus Kristus ved troen, kan vi bli frelst. Denne frelsende tro virker Gud selv når vi får høre Kristi evangelium bli forkynt, siden troen kommer nettopp ved at vi får høre evangeliet om Kristus (Rom 10:17). Jesu sendebud (2Kor 5:20) og hans etterfølgere vil så gjerne få hjelpe til med å veilede ikke-kristne til en levende tro, trøste dem med evangeliets ord om Guds nåde, og vitne for dem om deres egne synders forlatelse for Jesu navns skyld og i kraft av Kristi blod. Slik blir en synder delaktig av Guds nåde første gang, blir et Guds barn og arving til det evige livet.

Som kristne får vi alltid komme til denne nådestol, slik Luther nedenfor lærer. Ifølge Luther er de kristnes og Guds rikes aller viktigste sak  som nevnt å forkynne omvendelse og syndenes forlatelse, og å vitne om Guds nåde, både for de som ennå ikke er delaktige av nåden, og for dem som allerede er kristne. Det skjer ved forvaltning av sakramentene, ved forkynnelsen av nådebudskapet, i det personlige skriftemålet  og ved kristen sjelesorg. Der er også Jesus selv tilstede, hvor han sitter på nådens trone. Det skjer overalt hvor evangeliet blir rett forkynt ved den Hellige Ånds kraft.

Les mer på side 3!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *