8. juni 2023

Moden og sunn samvittighet – eller usunn, destruktiv skyldfølelse

Dersom vi krever av oss selv slikt som verken Gud eller andre mennesker krever av oss, så vil vi lett kunne oppleve skyldfølelse. Men dette kan vi også oppleve, dersom andre mennesker stiller forventninger til oss, noe de ikke har noen som helst rett til å gjøre. For eksempel kan foreldre sterk påvirke sine barns valg av yrke eller ektefelle. Et barn (eller en ung) som gjør andre valg enn foreldrenes ønske, vil lett kunne oppleve skyldfølelse (ved at det har handlet helt mot foreldrenes vilje).

Destruktiv skyldfølelse som er påvirket av andre, og vokser i oss dersom noen kommer med beskyldninger mot oss. Vår skyldfølelse blir større, dersom noen prøver å få oss til å gjøre noe, samtidig som de henviser til hvor ansvarsbevisste vi er. Men vår skyldfølelse påvirkes også negativt dersom noen gjør forsøk på å få oss til å føle oss dårlig eller udugelig. Etter å ha opplevd noe slikt, så er det i lang tid etter dette vanskelig å få en følelse av å ha gjort noe godt i det hele tatt.

Dersom vi kontinuerlig får høre at vi gjør noe som er galt, noe vi nødvendigvis ikke har gjort, eller om det kreves fullkommenhet av oss, så vil vi nødvendigvis begynne å bygge opp en destruktiv skyldfølelse inne i oss. Det samme vil også være tilfelle dersom vi blir nødt til å skjule vår ufullkommenhet og vår skyldfølelse, eller dersom noen begynner å styre og kontrollere oss, eller å misbruke eller utnytte seg av oss.

I brevet til korinterne skriver Paulus: ”Med meg selv vet jeg jo ikke om noe (som anklager på min samvittighet), men dermed er jeg ikke rettferdiggjort. Den som dømmer meg, er Herren, 1Kor 4:4”.

Paulus avviser altså en usunn skyldfølelse. Han forvrenger ikke virkeligheten ved å snu alt opp ned, og han skaper ikke skyldfølelse i seg selv eller gjør ikke seg selv til en synder (selv om hans hjerte t.o.m. skulle fordømme han).

Men i samme åndedrag utrykker Paulus sin skyldfølelse på en virkelig sunn måte.  Han vet at han er en synder, og at det kun er Jesus Kristus hans Frelser som kan erklære ham skyldfri og helt fri fra skyldfølelse (på grunn av at Jesus påtok seg vår synd og skyld, og gjorde en fullkommen soning på Golgata).

Les videre på side 3!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *