Hvem trenger å omvende seg?

3. Alle mennesker må omvende seg for å kunne bli frelst

 • Luk 13:3
  • «Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten».
 • Luk 24:47
  • «…i Hans (Jesu) navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av».
 • Apg 17:30
  • «Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg».
 • Apg 20:21
  • «Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus».
 • Apg 26:20
  • «Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg a) at de skulle fatte et annet sinn og omvende seg til Gud og b) gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige».
 • Åp 3:19
  • «Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!»

Les mer på side 4!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.