Hvem trenger å omvende seg?

1. De fortapte

 • Luk 19:10
  • «For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt».

“De som var fortapt” er mennesker som har vendt Gud ryggen og som har “solgt førstefødselsretten”. Det er slike som lever uten Gud og uten håp i verden, de er får som har kommet bort fra den gode hyrde, men som hyrden søker etter med den aller største håp om at han skal få ført dem tilbake til fårehuset. Når disse “fortapte” ser sin synd og sin hjelpeløshet, men samtidig hvor uforstandige de har vært som har forlatt sin himmelske Far, begynner Gud å kalle på dem. Han skaper en lengsel om å få komme tilbake til faderhuset og på nytt få Guds nåde og syndenes forlatelse. Dermed at de selv ser at de er fortapte syndere som behøver Guds nåde, er det mye mer håp for dem enn for alle de 99 som ikke ser at de trenger til omvendelse.  Det er derfor slike som Menneskesønnen er kommet for å frelse.

 

 

2. Syndere

 • Mark 2:17a
  • «Da Jesus hørte det, sa han til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt».
 • Mark 2:17b
  • «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvedelse».
 • Matt 9:13
  • «Gå bort og lær hva dette betyr: Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer! Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere».
 • 1Tim 1:15
  • «Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største».
 • Matt 1:21
  • «Hun (Maria) skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder».
 • Apg 2:38
  • «Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave».

Les mer på side 3!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.