Gud er rettferdig rettferdighet.mmap rettferdighet.mmap