Forkynnelsen av evangeliet som nådemiddel, Øyvind Andersen - Troslæren http://www.hbardsen.com/guds_ord/det_forkynte_guds_ord-hva_sier_skriften/index.html http://www.hbardsen.com/guds_ord/det_forkynte_guds_ord-hva_sier_skriften/index.html