30. mars 2023

Bare Jesus kan frelse oss

Paulus og Silas holdt bønn og sang lovsanger til Gud
Bønn og takksigelse hører uløselig sammen. I Ap 16 leser vi om Paulus og Silas som ble kastet i fengsel p.g.a  at forkynte Jesus Kristus. På tross av at de ble slått med stokker, plassert i det innerste fangerommet og føttene deres ble bundet fast i stokken, var Guds Ord ikke bundet. De holdt bønn og sang lovsanger (merk: ikke klagesanger) til Gud, mens fangene hørte på. Gud svarte på deres bønn ved at fengselets alle dører gikk opp og lenkene falt av alle fangene. Dessuten fikk fangevokteren nød for sin ufrelste sjel og ropte: “Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?

 

Fangevokteren og hele hans hus ble Guds barn

De sa da: Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus”! Etter at apostlene hadde talt Herrens ord til ham og alle som var i hans hus, kom både han og hele hans hus til troen på Gud, og det ble til stor glede for dem (Ap 16: 22-34). Selv om apostlene takket Gud, sannsynligvis for at de var verdige å lide for Jesu navns skyld men også for at Gud ville svare på deres bønn, takket de helt sikkert Gud også i ettertid.

 

Takk for Frelseren Jesus Kristus
Da Jesus ble født, var det “en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag”. De viste hyrdene veien til Jesus-barnet i krybben. Etter at gjeterne vendte tilbake, priste og lovet de Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik englene hadde sagt dem (Luk 2:13-14 og 20). Nå var Jesus, verdens Frelser født, og det var dette de takket Gud for.

 

Mange i Efesos ble frelst
I Ap 19 kan vi lese om vekkelse i Efesos. Evangeliet hadde fremgang, og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus’ hender. Da han la hendene på dem, kom den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Han virket der i to år, så alle de som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord. Herrens ord hadde stor framgang og fikk makt, slik at mange mennesker ble frelst. Og Herren Jesu navn ble lovprist.

 

Takk for frelsen, for Guds nåde, for troen
Guds gaver som han gir oss ved sin Sønn, Jesus, skaper et takknemlig hjerte for alle rike velsignelser som vi som kristne ufortjent får ta imot. Det at vi får kalles Guds barn er mye større enn vi kan forstå fullt ut. Og husk:

“Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved“,  Apg 4:12.

Henry Baardsen,
Alta

 

Interne linker om  samme tema:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *