8. juni 2023

Kjennetegn for et sykt og et friskt åndelig liv og en usunn og en sunn åndelighet.

Typisk for en syk menighet

Karateristisk for syk åndelighet er når man innbiller seg å kunne
bygge en bru over kløften mellom det idealistiske (slik man håper det skulle være) og virkeligheten. Når Guds lov stiller et krav, så vil en som er åndelig syk eller en som lever løsrevet fra virkeligheten, innbille seg at han har klart å oppfylle lovens krav i sitt eget liv. Sluttresultatet av en slik innstilling, er
enten

  • a) at man lyver (for å flykte fra virkeligheten), eller
  • b) man senker terskelen for sine idealer, eller
    c) man faller man fra troen –
  • d) i verste fall kan det føre til selvskading/selvmord.

En annen måte man innbiller seg å kunne bygge en bro mellom det idealistiske (slik man håper det skulle være) og virkeligheten, er dersom man fornekter syndens virkelighet (gjelder alle områder
inkl. familievold, overgrep etc.). Men dette er en løgn, for både ifølge Bibelen og vår erfaring er ethvert menneske, også det mest åndelige, av vesen en synder og gjør også synd.

Man kan nok senke terskelen for det idealistiske, men da er loven ikke lenger Guds lov men en menneskelig lov. Guds lov er absolutt: den kan ingen oppfylle. Den menneskelige lov er relativ: den kan man oppfylle, og når man klarer å oppfylle den, kan man være fornøyd med seg selv. Den som forkaster prinsippet om at Guds lov er absolutt, har samtidig også forkastet Gud, siden det er Guds egen lov…

Den sunne åndelighet reduserer ikke kravene til det idealistiske
(slik det burde være) og heller ikke til Guds lov, men lar den virke med sin
hele tyngde (i sitt eget hjerte). Den som er åndelig frisk, sammenligner seg
ikke med andre, og heller ikke vurderer han hvilke (teoretisk) mulighet han skulle kunne ha til å klare å oppfylle Guds lov, men han vurderer seg selv kun i forhold til loven (og dens absolutte krav.

Vesentlig er en åndelighet som er sunn, er at den gjenkjenner og bekjenner de troendes/kristnes syndfullhet, deres udugelighet og deres mangel på vilje til å forsøke å prøve å nå de idealer som de har satt. Og samtidig så har de med sunn åndelighet oppfattet forskjellen på det som er absolutt/vilkårsløst og det som er relativt…

Les videre side 6!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *