https://www.hbardsen.com

18. august 2022

Sitater av Luther: Stenket med Jesu dyrebare blod

Luther-sitat 11: Luther i Kirkepostillen, del  tre

Kilde: Kirkkopostilla. Toinen osa. Suom. A.E. Koskenniemi. Helsinki 1942 (SLEY), s. 380.

Dette er det Kristi rike som Gud opprettholder i kristenheten ved Sin egen kraft: ”Vi har del i en evig renselse i Kristus. For når Ånden kommer og Ordets flamme blåser og renser menneskets hjerte, ikke bare med den fuktighet som er i vannet, men med Sin saliggjørende kraft som er i Kristi blod, så tilintetgjør dette blodets kraft både synden og Guds vrede.

Selv om Kristi (fullkomne verk), da Han på korset ofret sitt (eget uskyldige) blod for å gjenløse oss, og selv om dette er nok for å bære og å ta bort hele verdens synder, så har Han allikevel bestemt at denne makt skal være virkekraftig til evig tid, og at vi (som troende og Guds barn) skal få motta denne renselse hver dag ved den Hellige Ånd.

Man kan ikke ta imot eller kjenne den Hellige Ånds gjerning
på noen annen måte enn ved å tro vitnesbyrdet, eller (sagt med andre ord,) ved å tro det forkynte Ord om Kristus: Da fatter hjertet (innholdet i) det og holder det som sant, og da erfarer man at det som Ordet sier, er skjedd også i seg selv (personlig). Og på denne måte blir man i sannhet renset (ren fra alle sine synder) og blir gjenfødt ved den Hellige Ånd, som skjer i vannets og i Krist blods bad.

I samsvar med dette kaller også Paulus den kristnes helliggjørelse i 1 Pet 1:2 for ”Åndens helliggjørelse, til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod”. Altså bestenker den Hellige Ånd oss når evangeliets ytre Ord blir forkynt (og når vi samtidig ved en levende tro tar imot denne renselse).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.