https://www.hbardsen.com

18. august 2022

Sitater av Luther: Stenket med Jesu dyrebare blod

Luther-sitat 6: Luther i Den åndelige trøster

Kilde: Hengellinen virvoittaja. Jokapäiväisiä Jumalan sanan tutkisteluja, Martti Lutherin kirjoista kokoilleet J.L. Pasig ja Geo. Link. 3. painos toim. Heikki Koskenniemi. Helsinki 1952 (SLEY), s. 555.

 

Denne betaling og dette offer er meget dyrebart og verdifullt innfor Gud, siden det er utført av Guds enbårne, kjære Sønn. Denne Sønn er av samme guddom og majestet som Gud selv. Ved dette offer forsoner Han oss med Gud, benåder seg over alle og tilgir syndene til alle som tror på Hans navn.Slik får vi nyte av Kristi dyrebare betaling og av Hans fortjeneste, som Han i sin grenseløse kjærlighet har fortjent for oss og gitt oss som gave. Vi har ikke noe eget som vi kan rose oss av, selv om vi også har fått del i dette, men vi må bare med jubel takke og love Han som har betalt en så dyrebar pris for (å frelse) oss, vi som var dømt til fortapelse og som ikke hadde noen mulighet til å frelse oss selv.

Når man eier hovedinnholdet i denne forløsning, nemlig syndenes forlatelse, så har vi samtidig også del i en fullkommen frelse. For da blir den evige døden tatt bort, og vi får del i en evig rettferdighet og i (det evige) livet.

Siden vi nå er forsonte med Gud, renset i Kristi blod, så er også alt forsonet, både i himmelen og på jorden. Og slik har vi bare glede og liv i Gud og i det som han har skapt.

 

Luther-sitat 7: Profeti som gir trøst

Kilde: Lohdullinen ennustus. Suom. K. I. Nordlund. Turku 1844. (Christ. Ludv. Hjelt) [Jes. 40]. WA 25,248 (1527/29). Vorlesung über Jesaja. In Esaiam Scholia ex D. Martini Lutheri praelectionibus collecta (osa). 1527-1529. WA 25,87-401, s. 6.

 

Jes 40:2: … hennes at strid er fullført, at hennes misgjerning er godtgjort. For fra Herrens hånd har hun fått dobbelt for alle sine synder

Man bør på alle måter forsøke å veilede (og trøste) sjeler som er bedrøvet. For det første må man opphøre med all strid og ikke sette noe håp til sin egen fortjeneste.

Så må man se på disse ord (hos profeten Jesaja): ”Hennes misgjerning er godtgjort/hennes skyld er betalt”. Altså må man overgi seg helt til Kristus, Han som har frikjøpt oss fra lovens forbannelse ved at Han ble en forbannelse for oss, se Kol 3:13.

Det var nettopp derfor han ble pint og ble korsfestet, og ved dette seiret Han over synden i vårt sted. Slik får vi leve (et nytt liv) rettferdiggjorte ved troen, forsont med Faderen ved Sønnens blod og erklært rettferdige ved troen på Guds Sønn…

Dette er vår lære. Og vi vet at dette er virkefullt og kraftig, og at samvittighetene blir styrket og oppbygget av det.

Les mer på side 6!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.