https://www.hbardsen.com

18. august 2022

Sitater av Luther: Stenket med Jesu dyrebare blod

Luther-sitat 3: Luther i Reisekost

Kilde: Matkaevästä. Uudistetun laitoksen toim. Marja Koskenniemi. Porvoo/Juva 1996 (SLEY), s. 66. 

Heb 12:24 taler om renselsens blod, som taler bedre enn Abels blod, altså ikke om hevn.

Vi må renses daglig (fordi vi synder daglig), ikke med såpe og vann, men ved Ordet, med Sønnens blod, det blod som det forkynte Guds Ord bestenker eller renser oss med (når vi i troen tar imot det som Ordet lover oss og trøster oss med).

Når vi underviser og forkynner (Jesus Kristus som menneskenes eneste frelser og synds forsoner), så gjør vi ikke annet enn at vi bestenker (tilhørerne) med dette Jesu blod, og deler ut dette blods kraft til folket.

I kirken skal man ikke lære om Aristoteles, men man skal forkynne Kristi, Guds Sønns blod, helt til vi blir fullstendig rene, så vi kan møte Frelseren Jesus Kristus, og stige frem for Han, når Han kommer.

Luther-sitat 4:

Kilde: Muutamia Toht. Martti Lutherukselta lyhyesti selitettyjä Raamatun paikkoja [Suom. ei mainintaa]. 1845. (S. S.). (D. Y. Länsi-Suomen kirjapaino), s. 15.


O Gud, min kjære himmelske Fader
, vær med nådig og barmhjertig! Som et elendig, fattig og syndig menneske så har jeg absolutt ikke fortjent annet enn (Din hellige og strenge) vrede. Men tross det, siden jeg er en kristen, så tviler jeg slettes ikke (på dine trofaste løfter i Ditt Hellige Ord), men jeg tror fast og sikkert, at den Herre Jesus ble født for å frelse meg, at han måtte lide og dø, og at Han deretter stod opp (fra de døde til min eneste rettferdighet).

Likedan tror jeg også, at Han har gitt meg Sitt sanne legeme og blod, til styrke for min tro.  I Kristi navn er jeg løst fri og frelst fra alle mine synder. Måtte derfor Hans navn være lovet, priset og takket til evig tid! Amen.

Luther-sitat 5:

Kilde: Samme som i Luther-sitat 4.

Bønn: O Herre Jesus Kristus. Jeg vet at også da, når mitt liv har vært på sitt aller beste, så har jeg allikevel levd under fortapelsen (om ikke renselsen i Kristi blod skulle ha rengjort meg fra alle mine synder).  Men jeg stoler helt på at Du i mitt sted måtte gå i døden, og at Du har bestenket og renset meg i blodet fra Dine hellige sår.

Les mer på side 5!: Luther i Den åndelige trøster

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.