https://www.hbardsen.com

18. august 2022

Blodets røst – kjernebudskapet fra Golgata

Innen vår gren av læstadianismen har det de siste ti-årene, uformelt, men gjentatte ganger vært drøftet hva som er “de rette ord og uttrykk” å bruke i forbindelse med forkynnelse av syndenes forlatelse. Og dette spørsmålet dukker stadig opp, på nytt og på nytt. Derfor tenkte jeg at det kanskje kan være greit å skrive litt om hva Bibelen lærer om dette spørsmålet, men også om hvordan dette ble praktisert i læstadianismens begynnelse, og dessuten på 1930- og 1940-tallet i den såkalte “Alta-retningen”.

Aller mest vanlig har det nok “i våre kretser” vært å bruke ordene “i Jesu navn og blod”. Mange er av den oppfatning at kombinasjonen av “Jesu navn” og “Jesu blod” best gir dekning for hva som er Bibelens lære om dette. Men slik var det nødvendigvis ikke verken i aposteltiden, eller i den læstadianske vekkelses begynnelse. De forkynte nemlig  kjerneinnholdet av Jesu fullkomne soningsverk, sett fra ulike synsvinkler og uttrykt med mange forskjellige ord og uttrykk. Slik fikk de fram en større rikdom og fylde av hva Jesu virkelig har gjort, da han døde i synderes sted og vant en evig forløsning ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.
 
Les videre side 2.
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.