https://www.hbardsen.com

18. august 2022

Når Gud kaller et menneske til omvendelse

Det er synden som er årsaken til at et menneske er skyldig innfor Gud. For synden er alltid noe skammelig, noe fordømmelig og noe som fortjener å bli straffet. På grunn av synd, kommer mennesket inn under Guds hellige og rettferdige vrede. For det er jo selve vantroen som er årsaken til at vi kommer under Guds fordømmelse, siden vantro er hjertets opprør mot Gud. Vantroen kommer til uttrykk ved menneskets ønske om leve et liv uavhengig av Gud, ønsket om å være sin egen herre og sin egen lykkes smed.

Det som først og fremst gjør et menneske skyldig innfor Gud, er at han har et galt forhold til Gud, og dermed synder han mot budene på den første lovtavle.  Enten så gjør han dette ved at han vender seg bort fra alt som kalles religiøst, eller så gjør han dette ved sin gale form for gudsdyrkelse.

Katolsk oppfatning om synd og skyld

Etter katolsk oppfatning er ikke menneskets syndige og onde tilbøyelser i seg selv synd, men kun noe som «antenner» synden (formes peccati). Slik katolikkene forstår det, er det kun når man bevisst gir etter for synden, at synden gjør et menneske skyldig. Her følger katolikkene menneskets egen naturlige fornuft.

Les mer på side 3!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.