https://www.hbardsen.com

3. juli 2022

Luthers dåpssyn og hans lære om gjenfødelsen

Luther: Dåp uten tro frelser ikke, men det gjør troen på Guds løfter

Uten tro, er ikke dåpen til nytte for noen. Da er det bare som et brev som er forseglet, men som ikke inneholder noe” (St.Louis A. -Walch2, XI,593).

Dåpen rettferdiggjør ikke og er ikke til nytte for noen (bare som en ytre rituell handling). Men det er det troen som gjør, troen som tar i mot løftene som er knyttet til dåpen.

Denne tro rettferdiggjør og virker det som dåpen egentlig betyr. 

 

Den åndelige dåp
“Å tro” betyr at det gamle menneske blir nedsenket, og det nye menneske i oss reises opp … Vi bør derfor lære å ha mer oppmerksomhet på Ordet enn på tegnet (vannet eller den ytre dåpshandlingen). For Kristus sier: “Den som tror og blir døpt, skal bli frelst” …

Dåp betyr … død og oppstandelse … Når vi begynner å tro, så begynner vi samtidig å dø bort fra denne verden og å leve for Gud … Derfor er det slik at troen dør og står opp, og dette er den åndelige dåp. I denne dåp blir vi nedsenket, og i den står vi opp igjen (WA, 6:532ss, Kirkon babyl. vank. Lih. meidän).

 

Den egentlige eller den åndelige gjenfødelse
Ifølge disse ovennevnte ord av Luther, skjer den egentlige eller den åndelige gjenfødelse når samvittigheten våkner opp, og når man kommer til tro. Dette er den “åndelige dåp”, eller det at dåpen får virke det som egentlige er meningen med den

Slik lærer Bibelen og Luther, nemlig at gjenfødelsen skjer når hjertet blir sønderknust og når man kommer til en levende tro.

Andre Luther-linker om dåpen:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.