https://www.hbardsen.com

29. juni 2022

Luthers dåpssyn og hans lære om gjenfødelsen

Luther lærer videre om hvordan gjenfødelsen skjer:

“… gjenfødelsen, som gjør oss til Guds barn, … skjer i hjertetved evangeliets Ord. Dette Ord viser for hjertet både Guds vrede i ham og virker syndserkjennelse og anger. Men Ordet viser også på Guds nåde i Kristus, det trøster hjertet, og virker slik at hjertet finner fred med Gud”

Dette Ord inneholder den Hellige Ånds kraft, og det er denne Ånd som tenner og vekker hjertet, slik at det får en sann gudsfrykt, sann tillit til Guds nåde og til den trøst Gud vil gi. Dessuten får man frimodighet til å påkalle Herren…

Slik fornyer Gud hjertet, … så mennesket begynner å få lyst til å elske alt det som er godt … Et slikt nytt hjerte og liv er noe som den Hellige Ånd virkerved Ordet og ved dåpen (WA, 21:538s).

Les mer på side 3!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.