https://www.hbardsen.com

18. januar 2022

Luther: Evangeliet gis oss på fire ulike måter

Kun dåpen og nattverden kan regnes som sakramenter

I slutten av boka sier Luther:

“Men egentlig kan vi bare holde for sakramenter de løfter som det er knyttet ytre tegn til. De som det ikke er knyttet tegn til, er bare løfter. Følgen av dette blir at om vi nøye holder fast ved (den bibelske) språkbruken, så er det kun to sakramenter i Guds kirke, dåpen og nattverden. For disse to har både de tegn som Gud har knyttet til dem (vannet er tegnet som er knyttet til dåpen, og brødet og vinen er de tegn som er knyttet til nattverden), og Guds løfte om syndenes forlatelse…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.