https://www.hbardsen.com

18. august 2022

Tegn før Jesus andre komme: Antikrist, han som sier: “Jeg er Kristus”, og som krever tilbedelse av alle folk, også av de kristne

Tegn før Jesus andre komme: Antikrist, han som sier: "Jeg er Kristus", og som krever tilbedelse av alle folk, også av de kristne
/

Endetidens Antikrist gis plass i Guds tempel, selv som han fornekter den treenige Gud

Slik jeg ser det, sikter Jesus i Matt 24 på endetidens Antikrist, særlig siden han henviser til profeten Daniel og til ødeleggelsens styggedom. Dette er ennå mer tydelig i Mr 13:14, der Jesus benytter “han” om ødeleggelsens styggedom.

Tegnet om det store åndelig frafall og om Antikrist er viktige tegn vi som kristne bør være våkne for, og er noe som i virkeligheten kommer til å skje. Apostelen Paulus beskriver Antikrist slik: “Han er den som står imot og opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud” (2Tess 2:4). Men tross det, skal han fornekte både Faderen og Sønnen. Og han skal nekte for at Jesus er Kristus (1Joh 2:22) og heller ikke akseptere læren om at Jesus er Kristus, kommet i kjød (2Joh 7), nemlig at Jesus både var en sann Gud og et sant menneske. Er det det da noe under at Johannes kaller han for “løgneren” (1Joh 2:22).

Jesus ble sendt av sin Far, og fikk sin trone av ham (Hebr 1:8).  Dyret ble også sendt, ikke av Gud men av Satan. Dette forførende dyr (Antikrist), som steg opp av (folke)havet, skal  altså være et menneske. Dragen (Satan) ga det sin kraft og sin trone og stor makt (Åp 13:1-2).

Sovn ikke inn sammen ed de dårlige jomfruene
Jesus har absolutt ikke gitt tegnene som skal skje før hans andre komme for å skremme oss, men for å hjelpe oss til å våkne opp, og til å holde oss våkne, slik at vi ikke sovner inn sammen med de dårlige jomfruene (Matt 25). Selv om tegnet på Antikrists umiddelbare åpenbarelse ikke ennå er helt tydelig, vil alle sanne kristne kunne registrere en stor åndelig søvnaktighet og likegyldighet i forhold til tegnene og til Jesu andre komme. Kanskje de fleste av oss tenker: Vi får vente og se, og ta det som det kommer. Det er tid nok å begynne å tenke på slikt når den tid kommer. For dette med endetiden og dens hendelser virker å være for komplisert for mange kristne, derfor tar de ikke Jesu advarsler og endetidens tegn nok på alvor. Men Jesus ønsker at vi alltid skal våke og be, slik at vi skal bli funnet beredt.

Den naturlige søvnen sjelden kommer helt plutselig, men snikende, litt etter litt, og før man selv registrerer det, sovner man inn. Slik vil også den åndelige søvn komme over oss, om vi ikke gir akt på tegnene, og våker og ber.

Jesus oppmuntret ikke sine disipler fåfengt til å våke. Slik vil han også i dag at vi skulle få våre øyne åpnet til å kunne se, tyde og gi akt på tidenes tegn (Matt 16:3), slik at ikke Kristi dag skal komme som en tyv over oss, og vi da blir funnet sovende. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer(Matt 24:42).

Les mer om samme tema:

Henry Baardsen
Alta 2019

En kommentar til “Tegn før Jesus andre komme: Antikrist, han som sier: “Jeg er Kristus”, og som krever tilbedelse av alle folk, også av de kristne

  1. Hei, mye interessant her, men litt usikker på at antikrist mener seg å være Kristus. Ja han setter seg i tempelet i jerusalem og vil bli tilbedt, men har ikke lest at han kaller seg forJesus.
    Men utover det kan vi være enige om mye av dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.