https://www.hbardsen.com

18. august 2022

Tegn før Jesus andre komme: Antikrist, han som sier: “Jeg er Kristus”, og som krever tilbedelse av alle folk, også av de kristne

Tegn før Jesus andre komme: Antikrist, han som sier: "Jeg er Kristus", og som krever tilbedelse av alle folk, også av de kristne
/

Antikristus inntar Jesu Kristi sted – men merk: Dette kan han nok gjøre i den frafalne skjøgekirken som har sviktet Kristus. Men ikke i Kristi sanne kirke!

Men vi forstår at han ikke kan gjøre dette før han har gjort iherdige forsøk på å sette Skriftens Kristus til side, og å plassere seg selv i Kristi sted.  Men Antikristus vil aldri kunne bli  en hersker i Kristi sanne kirke på jord, men bare i den frafalne skjøge-kirke.

Dette skal han lykkes med, fordi han av dragen (Satan) skal få makt til å gjøre store tegn og under, samtidig som han bruker løgnens makt (2Tess 2:9). Til og med skal det (et annet dyr) få ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Det skal forføre dem som bor på jorden, på grunn av de tegnene som ble gitt det å gjøre for dyrets (Antikrist) øyne … (Åp 13:13-14a).

Når de “falte kristne i skjøgekirken” ser alle disse tegn og under, så får det dem til å tro at Antikristus og hans medhjelpere må være utsendt av Gud, eller at Antikristus selv må være en Gud. For også apostelen Paulus skriver:

Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud“, 2Tess 2:4.

På grunn av dette skal han komme til å forføre en stor del av kristenheten (Åp 13:13-14a).

Stort frafall fra den bibelske kristendom og fra Guds Ord
Det skal altså komme et stort frafall fra den bibelske kristendom og fra Guds Ord som eneste autoritative rettesnor i liv og lære. Når vi betrakter den norske kirke og mye av dagens kristenhet i dag og registrerer hvordan Bibelen som Guds Hellige Ord betyr mindre og mindre i de kristnes bevissthet når det gjelder kirkens liv og lære. Hvor mye mer kan man da ikke frykte for at Guds Ord skal settes helt til sides, når den sanne Antikristus skal åpenbarer seg med sine krav og sine trusler om forfølgelse av de kristne som ikke underkaster seg ham og hans krav (Åp 13:15).

Siden den kommende Antikrist skal si – slik de falske profeter sa før ham -“Jeg er Messias”, så vil han også kreve tilbedelse og å bli æret og etterfulgt som en “Messias” og som “Gud”. Ikke bare av de som kommer til å gjøre det frivillig, men absolutt ev alle mennesker som lever da.

Les mer på side 6!

Endetidens Antikrist gis plass i Guds tempel, selv om han fornekter den treenige Gud…

En kommentar til “Tegn før Jesus andre komme: Antikrist, han som sier: “Jeg er Kristus”, og som krever tilbedelse av alle folk, også av de kristne

  1. Hei, mye interessant her, men litt usikker på at antikrist mener seg å være Kristus. Ja han setter seg i tempelet i jerusalem og vil bli tilbedt, men har ikke lest at han kaller seg forJesus.
    Men utover det kan vi være enige om mye av dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.