https://www.hbardsen.com

18. august 2022

Hva vitner NT om GT som Guds Hellige Skrift?

NT bekrefter entydig at Skriften eller GT er Guds ufeilbarlige åpenbaringsord om Jesus Kristus, verdens Frelser

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

Mat 1:22

 • …for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten, når han sier…

 

Mat 7:29

 • For Han (Jesus) lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde.

 

Luk 4:36

 • Da ble de alle forundret og talte med hverandre og sa: “Hva er dette for et ord? For med myndighet og kraft befaler Han de urene åndene, og de kommer ut.”

 

Luk 24:32

 • De sa til hverandre: “Brant ikke hjertet vårt i oss da Han talte med oss på veien, og da Han åpnet Skriftene for oss?”

 

Joh 10:35

 • …dem som Guds ord kom til – og Skriften kan ikke gjøres ugyldig

 

Joh 17:17

 • Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.

 

Apg 1:16

 • Menn og brødre, dette skriftord måtte oppfylles, som Den Hellige Ånd på forhånd talte ved Davids munn…

 

Apg 18:28

 • For med stor kraft tilbakeviste han (Apollos) jødene offentlig, idet han beviste ut fra Skriftene at Jesus er Kristus.

 

1Kor 14:37

 • Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig, så må han erkjenne at det jeg skriver til dere, er Herrens bud.

 

2Tim 3:16

 • Hele Skriften er innåndet (= inspirert/innblest) av Gud

 

1Pet 1:25

 • Men Herrens ord varer til evig tid.

 

2Pet 1:19

 • Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys

 

2Pet 1:21

 • For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.

 

1Ts 2:13

 • dere tok imot det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord

 

2Tim 3:15

 • Og helt fra barndommen av har du kjent De hellige Skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.