https://www.hbardsen.com

29. mai 2022

Autoritær personlighet, maktmennesker, selvbilde og narsisisme

Den autoritære personligheten kjennetegnes av bl.a. følgende

  • En både lærer og lever i overensstemmelse med såkalte middelklasse-verdier, og en forsvarer disse verdiene på det sterkeste.
  • En underordner seg, til dels ukritisk, under autoriteter, vel og merke dersom de er anerkjent i miljøet. En bent fram ønsker seg sterke ledere. Tendensen er at en logrer for dem som er større enn en selv og bjeffer mot dem som er mindre.
  • Aggresjonen vises i form av straff, avvisning eller fordømmelse av dem som avviker fra de aksepterte normene. Disiplin blir viktig.
  • En har lite til overs for følelser og fantasi – og og psykologi i det hele tatt. En kan også være uvillig til å akseptere nye tanker og se verdien av det som ikke har praktiske konsekvenser.
  • En har en tendens til å tenke i svart-hvitt-kategorier og stereotyper. I situasjoner der det ikke er opplagt hva en skal tenke og gjøre, har man en tendens til å overforenkle. Ansvaret for det som skjer, forskyves fra en selv og den gruppen en tilhører til ytre ting som f.eks. tendenser i tiden eller skjebnen, eller en benytter en religiøs forklaringsmodell. En er ofte skeptisk til minoriteter.
  • En har en tendens til å tro at ville og forferdelige ting foregår “ute i verden”. En projiserer sine egne farlige impulser ut til andre.

Autoritære mennesker er det farlig å være uenig med. Enten må en underkaste seg, eller en må gjøre opprør.

Det er en tendens – men altså bare en tendens –  til at autoritære personer har bakgrunn i en familie med patriarkalsk struktur, der det er klare kjønnsrolleforskjeller, der foreldrene kontrollerer alle avgjørelser i familien og der barna har få muligheter til å markere uenighet.

Maktmennesker er det enda vanskeligere å takle. I 1987 gav Edin Løvås ut boken “Maktmennesket i menigheten” (Ansgar Forlag). Første opplag av boken ble nesten revet vekk. Leserne fikk hjelp til å sette navn på fenomener de kjente igjen fra sine egne sammenhenger. Løvås bruker betegnelsen “psykopat” når han snakker om slike mennesker. “Psykopater er mennesker som har et livssyn, et menneskesyn, en holdning som gjør at de hele tiden er ute etter makt. De har en uopphørlig trang til å styre andres hjerter og tanker.

Les videre side 3!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.