https://www.hbardsen.com

3. juli 2022

Agapao og agape – litt informasjon

  • Agapao (gresk) er en betingelsesløs kjærlighet – etter eget valg og som en viljeshandling. Ordet beskriver uovervinnelig vennlighet og ubeseiret godvilje. Agapao vil aldri søke annet enn det beste for andre mennesker.
  • Agapao (verbet) og agape (substantivet) er begreper som beskriver Guds betingelsesløse kjærlighet. Den trenger ikke en tiltrekning eller en følelse (Hvordan skulle Gud ellers kunne ha elsket verden og oss syndere som ikke har noe å gi ham igjen for sin kjærlighet mot oss?).
    Agapao er  et ord som utelukkende hører hjemme i de kristnes samfunn. Det er en kjærlighet som er så godt som ukjent for forfattere utenom NT.

agape = kjærlighet, respekt, omsorg for andres velferd, kjærlighetsgave(r), kjærlighetsmåltid.

NT’s hovedord for kjærlighet er agapao (verb) med substantivet agape.  Ordet kan bety å vise godvilje og respekt, å være glad i noen, å være tilfreds med noe, å ønske velkommen, å ha sympati for. Virkelig styrke får agapao når ordet brukes for å betegne kjærligheten til det som er rett eller til en elsket person. I særlig grad gjelder det de tilfeller der agapao er brukt for å uttrykke kjærligheten til et barn som er foreldrenes eneste barn, og som de gir all kjærlighet. Dette er en betydningsnyanse som måtte benytte dette greske ord som uttrykk for den sjenerøse, givende kjærlighet som evangeliet bringer budskap om.

Les mer på side 3!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.