https://www.hbardsen.com

27. januar 2022

Omvendelse – den Hellige Ånds verk ifølge Bibelen og Luther

Alle som vil bli frelst, må derfor først få høre …  det forkynte Guds Ord. For som sine arbeidsredskaper benytter den Hellige Ånd både selve forkynnelsen (av Guds Ord), og det at man hører forkynnelsen (Rom 10:17).  … Ved disse og gjennom disse virker Gud mektig. Og slik vil han også virke, så mennesker kan bli omvendte til Gud. Derfor er Gud den som virker både å ville og å virke til hans gode behag (Fil 2:13).

Selv om predikanten planter og vanner (1Kor 3) og tilhøreren både løper og selv så gjerne vil, så vil alt dette (uten at Gud ved den Hellige Ånd virker) tross alt være uten noen nytte. Det vil heller ikke føre til omvendelse, dersom ikke Gud gir den Hellige Ånds kraft og virkning. For det er Gud selv som opplyser og omvender hjertene – ved det forkynte Guds Ord og ved forkynnelsen som man hører (Rom 10:17). Og Gud vil at menneskene skulle tro dette Ord og gjerne ta det imot…

Av det som ovenfor er forklart, er det helt åpenbart at hvor den Hellige Ånd ikke får virke noen forandring i menneskets forstand , vilje og hjerte, der kan heller ikke dette menneske tro [evangeliets] løfter. Og hvor Gud ikke får virke slik at nåden blir tatt imot – men hvor mennesket er helt og holdent… motstander av Ordet – der skjer det heller ikke noen omvendelse, og kan heller ikke skje.

For omvendelse skjer når den Hellige Ånd får virke en forandring i menneskets forstand, vilje og hjerte. Og denne forandring fører til at man vil ta imot nåden som blir tilbydd… I omvendelsen virker Gud slik – når han ved den Hellige Ånds ledning  får begynne å kalle og føre det menneske som til å begynne med er gjenstridig  og uvillig – at de får ny lyst og ny vilje.

Etter en slik omvendelse er ikke menneskets gjenfødte vilje virkeløs, når det gjelder det som hører med til den daglige omvendelse, men samvirker med den Hellige Ånd i alt som det gjør, den som virker gjennom oss” (SK, II, 3:5, 21, 26-34, 37, 42, 48, 52, 55, 83, 88).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.