3. oktober 2023

Dåp, omvendelse og tro, Luther

Dåpen er til nytte kun for de som tror
Luther sier i den lille katekisme: “Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser oss fra døden og djevelen og gir den evige salighet til alle som tror det, slik som Guds ord og løfter lyder” … “Vann gjør det visselig ikke, men Guds ord, som er med og i vannet, og troen som griper og tilegner seg det Guds ord som er forent med vannet”.

 

Luther sier: Troen og løftene tettferdiggjør
“Dåpen [kun som en utført handling] rettferdiggjør ikke og er ikke til nytte for noen, men det som virker i dåpen, er troen på de løfter som er knyttet sammen med dåpen. Denne tro rettferdiggjør og virker det som dåpen lover (WA, 6, 532).

 

Dåpen er ikke et absolutt og ufravikelig vilkår for å bli frelst
Det er nok sant at dåpen hører med til den frelsesorden som Gud har bestemt. Men dåpen er ikke absolutt påkrevet. Når den angrende røver på korset trodde på det løfte som Jesus gav ham, fikk han bli med Jesus i Paradis, selv om han ikke ble døpt. Det har også vært soldater på krigsfronten som i ydmykhet har omvendt seg, når de av sine medsoldater har fått høre evangeliet, og på den måte har de kommet til tro. Også de fikk del i det evige livet, selv om de døde før de rakk å bli døpt.

 

Luther sier: Det er troen som gjør dåpen til dåp
Et menneske kan tro, selv om det ikke er døpt. Dåpen er nemlig bare et ytre tegn. Det påminner oss om Guds løfter, og den oppmuntrer oss til å tro på løftene. Dersom du bare har mulighet til å få bli døpt, … så ta i mot dåpen. Ingen får ringeakte den. Men om det er noen som ikke har mulighet til å ta i mot dåpen, eller om det er noen som hinder dem fra å bli døpt, så går han ikke fortapt, dersom han tror evangeliet. For der evangeliet finnes, der finner man også dåpen og alt det som en kristen behøver. Det er ingen andre synder enn vantro som er årsaken  til at et menneske går fortapt (St. Louis Ausg. XI, 593)…

“Guds gjerninger” … er … nødvendige til frelse, og de fordrer tro. For uten at man tror, så er det ikke mulig verken å eie eller å forstå Guds gjerninger. Selv om man også “heller vann på deg”, så kan du ikke ta i mot dåpen slik at den skal kunne bli til noen nytte for deg (dersom du ikke tror ordene og løftene som er knyttet til dåpen)…

Der hvor troen er til stede, der er dåpen ikke bare som en tomt  tegn, men dåpens virkninger vil komme til syne. Men der hvor troen ikke er, der er dåpen bare som et unyttig tegn” (Luther, Den store katekisme, IV, 73).

Å bli døpt med vann betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde lyster, og at et nytt menneske daglig skal stige fram og leve evig for Gud i rettferd og renhet” (Luthers lille katekisme).

Andre Luther-linker om dåpen:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *