8. juni 2023

Hva lærer Bibelen om forbønn? Noen eksempler på forbønner

Jeg vil her gi noen eksempler:

Moses går i forbønn for sitt folk, og Herren lot folket leve
Allerede på Mose tid falt folket fra Gud og støpte seg en gullkalv til sin avgud. På grunn av dette ble Gud så vred at han ville ødelegge dem alle, og av Moses gjøre et stort folk. Men Moses bønnfalt Herren sin Gud og ba om nåde, i håp om at Gud skulle spare folket og la dem leve (2Mos 32). Moses ba intensivt i 40 dager og 40 netter: “Ødelegg ikke ditt folk og din arv, som du frelste ved din store kraft” (5Mos 9:25-26). Han stilte seg i gapet for Guds åsyn for å avvende hans vrede fra å ødelegge dem (Salm 106:23). Gud hørte bønnen som Moses ba. “Så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk”, 2Mos 32:14.

Kong Hiskia og profeten Jesaja bad ved to tilfeller for folket, og Herren hørte deres bønner
Ved to tilfeller syndet folket grovt mot Herren. Ved det ene tilfelle åt de påskelammet uten å hellige seg. Hiskia skjønte alvoret og fryktet Guds vrede, og gikk derfor i forbønn for folket og ba om nåde og tilgivelse. Herren hørte hans bønn og helbredet folket (2Krøn 30:18-20).

Ved det andre tilfelle sidestilte Guds  folk Israels Gud med folkenes guder, verk av menneskehender. Også det var å vise ringeakt for Gud og det var en synd som vakte Guds vrede. Derfor vendte kong Hiskia og profeten Jesaja seg i bønn til himmelens Herre. Han svarte ved å sende en engel som tilintetgjorde alle de djerve stridsmenn og deres ledere i assyrerkongens leir (2Krøn 32:19-21).

Tilsvarende eksempler finnes det utallige av i Guds Ord, både i Det Gamle og i Det Nye Testamente. Gud er mektig til å gi bønnesvar og til å gripe inn når han vil og slik han vil. Ingen ting er for vanskelig for ham, for han har all makt i sin hånd. Han er den samme i går, i dag og til evig tid.
“Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre”,  Jes 59:1. La oss derfor søke Herren i bønn mens han er å finne og kalle på ham den stund han er nær (Jes 55:6).

Ønsker du å bli kjent med flere eksempler på forbønner i Bibelen og hvordan Gud hørte bønnene og hjalp og grep inn, kan du lese mer ved å følge hyperlinken nedenfor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *