Bibelstudier: Sammenligning av gamle og nye bibeloversettelser

Hovedside: Sammenligning av gamle og nye bibler ut fra ulike grunntekster

Av Henry Baardsen, Alta

Brevet til filipperne

 

Bygger på Textus Reseptus av ca. 1550

 

Bibel-
sted

Bibelen Guds Ord

 

 

NT, DELK og Hauges venner, 1960

Finsk Bibel,

1776

Karl XII, 1873,

Svensk

King James 1611

Luther

1545

Norsk Bibel 88/2007

 

NO
2011

Fil

3:15

 

Merk:

NU utelater «så mange som er fullkomne, ha dette sinn»

La oss altså, så mange som er fullkomne*, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere.

 

La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn! Og dersom I er annerledes sinnet i noe, da skal Gud også åpenbare eder det..

Niin monta siis, jotka meistä täydellistä on, ajatelkaamme niin, ja jos te toisin ajattelette, niin Jumala on sen teille ilmoittava.

månge vi nu fullkomne äre, varomsinnade; och om I något annorlunda hålla skolen, så låter Gud eder det uppenbara;

Let vs therefore, as many as bee perfect, bee thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shal reueale euen this vnto you.

Wieviel nun unser vollkommen sind, die lasset uns also gesinnet sein. Und sollt ihr sonst etwas halten, das lasset euch GOtt offenbaren,

La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette.

La oss tenke slik, alle vi som har nådd fram til modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det.

Fil

3:16

 

 

Merk:

NU utelater «og ha det samme sinnelag»

 

Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor* og har det samme sinnelag.

..bare at vi, så langt vi er kommet, vandre etter den samme regel, mener det samme!

Kuitenkin että me yhden mitan jälkeen siinä vaellamme(*), johon me joutuneet olemme, ja että me yksimieliset olisimme(+).

 

Dock så, att vi uti det, der vi allaredo tillkomne äre, vandrom efter ena reglo, och äre ens sinnade.

Neuerthelesse, whereto wee haue alreadie attained, let vs walke by the same rule, let vs minde the same thing.

.. doch so ferne, daß wir nach einer Regel, darein wir kommen sind, wandeln und gleichgesinnet seien.

Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.

La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!

Fil

4:13

 

Merk:

NU utelater «Kristus»

Jeg makter alt i Kristus*, Han som styrker meg.

 

..jeg formår alt i Kristus, som gjør meg ster,.

Minä voin kaikki sen kautta, joka minun väkeväksi tekee, Kristuksen.

 

All ting förmår jag, genom Christum, som mig mägtigan gör.

I can do all things through Christ, which strengtheneth me..

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

 

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.