29. september 2023

Andakt: “Treenighetens søndag”, vår trosbekjennelse

Andakt: "Treenighetens søndag", vår trosbekjennelse
/

Les også:

Frelsens andre del som Gud virker i oss – helliggjørelse
Alle som Gud gjør til sine barn ved at han gir den troen på Jesus Kristus, gir han også sin egen Hellige Ånd, eller slik Paulus uttrykker det:

“I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt”, Ef 1:13.

Den Hellige Ånds primære oppgave er å herliggjøre Jesus, og, slik Jesus sier:

“Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere”, Joh 14:26.

Vi leser hos profeten:

Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem”, Esek 36:26-27.

Samtidig med at Gud i omvendelsen gir synderen et nytt hjerte, gir han også en ny ånd. I denne profeti av Esekiel viser Gud frem til den Hellige Ånd som Gud gir i sine barns hjerter. Og ved sin Hellige Ånd hjelper Gud den kristne til å døde kjødet gjerninger med dets lyster og til å leve et Gud liv som behager Gud. Kraften til dette er ikke i oss mennesker, selv om vi også har blitt en kristen. Men denne kraft virker Gud ved den Hellige Ånd, for han sier:

“Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem”

Først når dette er tilfelle, kan vi begynne å elske Gud. Og da får vi også kjærlighet til alle som er født av Gud, ja ennå mere: Å elske sin neste, og forhåpentligvis også de som er sine fiender, slik Jesus sier. Vi skjønner at dette kan vi absolutt ikke med den menneskelige kjærligheten som vi kan elske hverandre med. Men hertil behøver vi først få oppleve Guds kjærlighet til oss gjennom Jesus Kristus, og at hans agapekjærlighet skal komme oss til hjelp. Dette kaller apostelen Peter for “åndens helliggjørelse”, noe som virker til “oppriktig broderkjærlighet” og at man kan elske hverandre inderlig av hjertet!” Samtidig kaller han dette for “å få del i  guddommelig natur  (1 Pet 1).

Det er dette Skriften kaller gjenfødelse, når Guds Hellige Ånd begynner å .veilede og fostre den kristne til troens og Åndens lydighet i Jesu Kristi etterfølgelse. Først da kan den gjenfødte kristne ved troen begynne å elske og å ære Gud over alle ting, å holde Herren alene som Gud og å ære, elske og tjene ham i sitt hjerte og i sitt daglige liv. Denne “åndelige gudstjeneste” blir aldri fullkommen eller gir noen fortjeneste innfor Gud, men er en frukt at troen, nemlig kjærlighet til Gud og til sin neste. Og det er en prosess som vi aldri verken blir fullkommen i eller ferdig med, men må fortsette så lenge vi lever. Og selv om vi mislykkes og må begynne på nytt og på nytt, så rokker ikke dette ved barneretten. En annen av Åndens oppgaver er å påminne og overbevise om synd, men også slik Jesus selv sier:

“Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd! Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt”, Joh 20:21-23.

Les også:

Alta mai 2018,
Henry Baardsen ,
Alta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *