29. september 2023

Andakt: “Jesus har med sitt blod åpnet veien inn til helligdommen”

Rensningen i Jesu blod gir tilgang til helligdommen
Vi leste i innledningsordene:

“Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød”.

Veien inn til helligdommen var tidligere stengt, både for jøder i sin alminnelighet og for alle hedninger, altså ikke-jøder. Men nå leser vi at Jesus har innviet for oss en helt ny og levende vei. Vi skal legge merke til en liten detalj: Hebreerbrevet skriver nemlig ikke om at veien er åpen til Guds helligdom for slike som ikke tar tatt imot Jesus som sin frelser, og som ikke er renset ren i Kristi blod. Men veien til helligdommen er åpen kun for de som vandrer på Jesus-veien, og som er Guds barn. Derfor er omvendelse og syndenes forlatelse en forutsetning. Helligdommens velsignelser inneholder løfte om et evig liv, tilgang til alle åndelige skatter i Kristus, syndenes  forlatelse, trøst og veiledning gjennom Guds Ord, eller sagt mer utfyllende: Vi får del i alt det som Jesus eier, derfor at vi ved troen på Jesus er Guds barn og himmelens arvinger. Og da kan vi si som Asaf: “Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden”, Sal 73:25.

Jesu blod har en forunderlig virkning, når det får rense hjertet fra alle våre synder. Det gir oss tilgang til Faderen og dermed til nåden. Jesu Kristi blod tar bort alle lovens krav og fordømmelser. Men også alle Satans anklager, for han frykter ikke noe annet så mye som han frykter for Jesu blod. For i Lammets blod er det en mektig kraft, også til å overvinne syndens fristelser. Og denne nye og levende vei –  den er ingen blindvei, eller en vei som fører til ulykke, men som til sist skal føre alle Guds barn hjem til den himmelske herlighet. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren (1 Tess 4:17).

Henry Baardsen
Alta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *