Engelens gledesbudskap om Jesu oppstandelse Av Henry Baardsen http://www.hbardsen.com/Oppstandelsen/Jesu_oppstandelse_fra_de_dode/index.html http://www.hbardsen.com/Oppstandelsen/Jesu_oppstandelse_fra_de_dode/index.html