Israels første konge,  kong Saul Av Henry Baardsen